<![CDATA[Livensveen Gårdsbarnehage - Nyheter fra Livensveen]]>Thu, 24 Sep 2020 01:45:33 +0200Weebly<![CDATA[Snart foreldremøte]]>Wed, 23 Sep 2020 13:33:57 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/snart-foreldremteI Livensveen gårdsbarnehage har vi tradisjon for å arrangere foreldremøter ute på turplassene. Det skal vi gjøre i år også, med noen få endringer på grunn av smittevern. Denne gangen kan vi dessverre bare invitere en voksen per barn, med mindre foreldre har delt omsorg. 
Normalt ville vi blandet foreldre fra ulike avdelinger på grupper, men i år holder vi oss avdelingsvis etter en felles oppstart på tunet.  
Det blir rom for å motta informasjon og for å stille spørsmål til de som tilbringer dagene med barna, og det er også mulig å komme med innspill vi kan ta med oss videre. 
Møtet finner sted på tirsdag 29.september klokka 18.00. Ta med en kopp til kaffe eller te, sitteunderlag og kle deg etter været. 
Vi ser fram til et hyggelig møte! Velkommen!

]]>
<![CDATA[Peppa og Georg vil ha helgebesøk]]>Wed, 09 Sep 2020 13:23:37 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/peppa-og-georg-vil-ha-helgebeskOg gjerne litt mat også.. Dette har vært et populært tilbud til foreldre og her er det først til mølla. Har du lyst til å ta med barnet ditt, så det kan vise deg barnehagen sin i fred og ro, og samtidig gi mat til grisene, kattene, hønene og kaninen? Skriv dere opp på lista som personalet på lekeplassen har. Dere kan gjerne ta lunsjen i gapahuken eller gå en tur i skogen og se på turplassene vi har utenfor gjerdet. Velkommen til gards!

]]>
<![CDATA[Rødt lys...]]>Wed, 02 Sep 2020 14:29:46 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/rdt-lysBrått gikk vi fra gul smitteberedskap til rød. Det innebærer mindre grupper og mindre samarbeid mellom gruppene. Dagene med rød beredskap er roligere, med mindre avbrytelser og færre å forholde seg til. Samtidig kan det være mer krevende for personalet når samarbeidsmulighetene forsvinner. 
Denne gangen hadde vi erfaring med kohorter, så oppmøtested, alternativt innested, tursekker og rutiner kom fort på plass. Denne gangen er det mer utfordrende at vi er i en sesong der mange blir forkjølet, snufser og har vond hals - både barn og voksne. Foreldrene har lav terskel for å holde barnet hjemme, personalet har lav terskel for å sende barnet hjem, men verst er det at ansatte som normalt ville gått på jobb  være hjemme med vanlig forkjølelse. 
Dette gjør oss mer sårbare, også med tanke på at personalet ikke kan rullere på de ulike gruppene. 

Tusen takk for at dere foreldre i Livensveen er forståelsesfulle og spiller på lag med oss - det gjør alt så mye enklere! 

]]>
<![CDATA[Nytt barnehageår og ny årsplan]]>Thu, 20 Aug 2020 11:54:29 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/nytt-barnehagear-og-ny-arsplanPicture
​Da er vi endelig skikkelig i gang etter sommerferien. Barna har møtt opp på sine nye avdelinger og noen har sine aller første dager i barnehagen. 
Vi er på gul beredskap i forhold til smittevern, noe som begrenser oss noe i forhold til samarbeid på tvers av avdelinger, mattilbud og åpningstid. Alt dette kan dere lese mer om på siste side i årsplanen.
I år skal vi bli godt kjent med Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. Det gleder vi oss til og sammen med Klatremus skal vi leke, danse, tegne, male, synge, telle, liste oss og være både mus, ekorn og skummel rev. Kanskje vi får besøk av bestemor skogmus?

Vi har to kohorter (grupper); Revunger, som er under tre år, er en kohort. Bjørnunger og Tiurer er en kohort, men deles i to grupper utenom kjernetid. Dette sikrer god bemanning gjennom dagen.
Ta dere tid til å lese årsplanen. Har dere spørsmål, er det bare å sende epost til ane.cecilie@livensveen.no eller spørre på avdelingen.aarsplan_livensveen_202021.pdf
File Size: 1018 kb
File Type: pdf
Download File

]]>
<![CDATA[Refleksjoner rund barnehagen i unntakstilstand]]>Wed, 01 Jul 2020 14:23:43 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/july-01st-202015.august 2020 er det akkurat 15 år siden Livensveen gårdsbarnehage åpnet dørene for først gang. Det har vært 15 spennende, lærerike år med et småbruk fylt av barnelatter, aktivitet og engasjement. Denne våren har virkelig vært noe utenom normalen og jeg har lenge tenkt på å sette ord på de tankene jeg har hatt om barnehagen i unntakstilstand. Uten forvarsel ble alle barnehager i landet stengt på dagen den 12. mars.  Det var en rar stemning da foreldre hentet barn, klær og utstyr denne ettermiddagen. Spørsmålene var mange: Når sees vi igjen? Hva gjør vi når det er stengt? Hva med de med samfunnskritiske roller? Må personalet være hjemme eller kan vi jobbe sammen? 
Det ble ikke ferie for personalet selv om barnehagen var stengt. Vi fordelte oppgaver og tok hensyn til smittevern. Vi hadde barn her stort sett hele perioden, og tilrettela for disse. Andre ansatte tok på seg vedlikeholdsoppgaver; hele Gamlestua ble malt inne, lister og karmer ble malt på Nystua, Bryggerhuset ble malt, kjøkkenet ble vasket ned, ny hønsegård bygd og det ble bakt pizzasnurrer og rundstykker til fryseren bugnet. Det ble til og med strikket og heklet figurer til samlinger, og bursdagkroner for resten av året ble produsert. 
Alle fikk også hjemmeoppgaver i denne perioden. Vi planla og delte ideer til samlinger, oppdaterte oss faglig rundt språkutvikling og samarbeidet digitalt om planlegging for grupper og enkeltbarn. Det sies at det er i krisetider at evnen til å skape noe nytt er størst. Det tror jeg på, og jeg mener bestemt vi gikk ut av denne perioden med et større samhold som personale. Alle hadde følt på ansvarsfølelsen og bidratt for å gjøre det beste for en god arbeidsplass.
Etter fire uker varslet myndighetene at barnehagene skulle få god tid til å forberede oppstart med «strenge smitteverntiltak». Veilederen kom torsdag den 16.april etter arbeidstid, og ga oss i realiteten en arbeidsdag til å tilrettelegge for deling av grupper, økt fokus på renhold, endret arbeidstid og kartlegging av foreldres behov for barnehageplass. Samtidig skulle vi gjøre oss noen tanker om innholdet i barnehagehverdagen, for barnehagen er tross alt ikke et oppbevaringssted eller kun tilsyn; barnehagen er et pedagogisk tilbud – det første steget i utdanningsløpet. Vi har et spesielt ansvar knyttet til barn lek, læring og danning, og vi skal støtte barn i deres utvikling. Det er et stort ansvar, og det det er krevende når en ansatt alene har en gruppe hele dagen hele uka. 
​Vi har alltid vært opptatt av å dele i små grupper i hverdagen. Nå var vi pålagt dette, og skulle også prøve å lage grupper basert på tiden foreldre hadde behov for barnehageplass. Med noen små endringer andre uke, fikk vi gode grupper med barn som leker godt sammen. Det var viktig for oss å gi de som skal på skolen til høsten en fin siste vår i barnehagen. Vi klarte å samle de på en gruppe, og de har hatt mange fine turer, sykkeluker, besøk på skolen, hyggekveld og formell avslutning – og de går til skolen med et styrket samhold.
De pedagogiske lederne hadde sine egne små kohorter  i hverdagen, og følte nok at de mistet litt helheten, men erfarne fagarbeidere fulgte opp. Et personalmøte på kveldstid første uka ga oss verdifull tid til refleksjon, idemyldring og støttespill. 
Vi er heldige i Livensveen gårdsbarnehage! For det første har vi personale som er vant til å være ute med barn hele dagen. I tillegg har vi store områder med mange tilrettelagte turplasser. Vi har hengekøyer og tursekker, og vi trives ute. I tillegg har vi mange «søke ly-plasser» ved behov; lavvo, sommerhus, grillhytte, «smørebu», gapahuk, låve og superhuk – og det er uten å nevne husene hvor avdelingene holder til. Vi har også foreldre som verdsetter at vi er mye ute og bidrar med tilrettelegging i form av klær, skift, tursekker og solkrem. 
Den første uka var bare gull! Vi hadde strålende vær, flotte dager med små grupper rundt i skogen. Visst er det utfordrende å jobbe alene med en gruppe hele arbeidstiden, men det gir også muligheter vi kanskje går glipp av i det daglige. I små grupper ser vi hvert enkelt barn bedre. Barn som til vanlig kan være stille i større grupper, kommer mer frem og utrygge barn virker tryggere. Flere ble sett og hørt, og med maten i tursekken ble det større rom for impulsive turer.
Andre uke startet med snø og sludd og idyllen ved å være ute hele tiden ble utfordret. Vi endret litt på gruppesammensettinger og fikk sikret et fast inneområde til hver kohort og uka gikk som smurt. Igjen; all ære til positive foreldre og ansatte!
Nå er vi på gult nivå. Det gir rom for større grupper og mer samarbeid. Vi må fremdeles holde på avdelingsvis kohorter og begrense samarbeid på tvers av avdelinger. Vi må også fortsatt ha økt fokus på renhold og mye tid ute. Lista er lavere for når vi sender barn og ansatte med forkjølelsessymptomer hjem. Per i dag vet vi ikke hvordan det fungerer ved oppstart til høsten.
Det vi vet er at vi tar med oss erfaringene fra denne våren inn i neste barnehageår. Dette er noen av de positive erfaringene personalet listet opp etter jobbing i kohorter:
*Kommer tettere på barna og foreldrene i gruppa
*Kan utforske mer, lettere å være impulsiv.
*Blir bedre kjent i små grupper. Ser hvert enkelt barn inne i gruppa
*Ungene har egne sekker
*Vi er ute og får brukt områdene våre
*Danner gode relasjoner barn-barn, barn – voksne, tettere bånd
*Får jobbet intenst med «ting å utfordre barna på»
*Mindre konflikter, mindre stress, mindre ting som må gjøres
*Mye fin rollelek mellom alle barna
*De stiller/rolige barna blomstrer
*Engasjerte voksne, må være med barna
*Færre leker bidrar til at barna bruker fantasien sin i lek, er kreative
*Bra for grovmotorikken
*Forutsigbart for barna, vet hvem de skal være med
Når det er sagt, er det ikke tvil om at våren har krevd sitt av personalet. Det har vært lite rom for pauser i hverdagen i denne tiden. Arbeidstiden er åtte timer, og det er åtte timer hvor du er pålogget hele tiden, som eneste voksne på en gruppe. De pedagogiske lederne har ikke hatt planleggingstid. Likevel har det vært gjennomført foreldresamtaler, overgangssamtaler og møter med andre instanser.
Vi har behov for mer samarbeid, både i hverdagen og for barnehagen som helhet. De voksne i barnehagen leker ikke bare med barn, selv om det er viktig. De er faglært personell som har kunnskap om den jobben de gjør i møte med barna. De er Bevisste, Engasjerte, Synlig og Trygge i møtet med barna, og det krever at de holder seg faglig oppdatert, at de får reflektert sammen med resten av personalet og at de får gode rammer til å gjøre jobben sin.
Jeg er mektig imponert over hva de har prestert denne våren, og jeg unner de alle en riktig god sommerferie. Jeg er sikker på at vi tar med oss det beste fra kohorttiden inn i nytt barnehageår til høsten, det sekstende året for Livensveen gårdsbarnehage.
Takk for samarbeidet og god sommer!
Varme avstandsklemmer fra Ane Cecilie
]]>
<![CDATA[Snart sommerferie, men fremdeles aktivitet!]]>Tue, 30 Jun 2020 13:02:08 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/snart-sommerferie-men-fremdeles-aktivitetNå har vi hatt noen fine uker med varmt vær, vannkrig og shorts. En regnskur i ny og ne, men stort sett varmt og godt. Det nærmer seg sommerferie for de fleste, men det bremser ikke aktivitetsnivået i barnehagen. Her lekes det hele dagen, kun med nødvendige matpauser og en liten hvil for de minste. 

Vi har hatt fire små kopplam å passe på denne våren. De får melk tre ganger om dagen, og det er en populær aktivitet for barna, som de tar på største alvor. Nå vokser lammene seg større og spiser mer gress, så snart skal de ikke få mer flaske - til glede for de som er ansvarlig i helgene:) 

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og lykke til dere som skal begynne på skolen til høsten. Vi vil savne dere.
]]>
<![CDATA[Barnehagelærer med brennende engasjement! Vi ønsker deg på laget vårt til høsten!]]>Wed, 13 May 2020 21:25:46 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/barnehagelaerer-med-brennende-engasjement-vi-nsker-deg-pa-laget-vart-til-hstenVi lyser nå ut et vikariat som barnehagelærer i Livensveen gårdsbarnehage. Stillingen er et vikariat knyttet til sykefravær og er en 100 % stilling fra 10. august 2020. Vi ønsker deg som brenner for å drive pedagogikk i nært samspill med naturen. Du har gode samarbeidsevner og ser muligheter. Du er faglig dyktig og har initiativ og engasjement. Søk per epost til ane.cecilie@livensveen.no innen 05.06.2020. 
]]>
<![CDATA[May 08th, 2020]]>Fri, 08 May 2020 16:28:48 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/may-08th-2020Vi takker for nok en fin uke i Livensveen gårdsbarnehage. Denne uka har det vært mye sykling, både opp og ned gutua og lenger turer innover Mosjøen på stolpejakt. Det har også vært en del formingsaktiviteter på gang, og flere grupper har malt og laget pynt til 17.mai. Det har vært sang og dans i skogen og mye god lek.
Vi har fått noen spørsmål knyttet til bytting av grupper og voksne på de såkalte kohortene. Det har hele tiden vært rom for bytter både av barn og voksne etter helg, da det utgjør liten smittefare. Nå har det kommet en oppdatert versjon av veilederen for smittevern, som lemper på noen av kravene. Det gir rom for litt større grupper og litt mer samarbeid på tvers av kohortene. Den er ikke så fri at det lar seg gjøre med normale avdelinger og åpningstid riktig ennå, men det går riktig veien.
Den nye veilederen gir rom for at ulike grupper kan bruke samme uteområde, og lemper litt på kravene om vask av leker. De som ønsker å lese finner veilederen her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
Sårbare ved sykdom hos personalet: Vi må være ærlige på at det krever mye personalressurser å drive barnehage som vi gjør nå. Neste uke har vi ingen kjente vikarer å sette inn ved sykdom. Vi har litt mer rom for samarbeid på tvers av grupper, men er likevel sårbare ved fravær. I verste tilfelle må vi dessverre stenge for enkelte grupper. Vi strekker oss langt for å unngå dette, men ønsker at dere foreldre kjenner til situasjonen.  
Foreldres håndvask: Vi ønsker å endre på at dere foreldre vasker hendene før dere henter barna. Vi opplever at dette skaper ekstra kontaktflater for smitte og er i mot sin hensikt. Vi oppfordrer dere til å vaske hender før dere reiser til barnehagen og ha gjerne på antibakk i bilen.
17. mai: Feiringen av nasjonaldagen utgår, men vi markerer den som vanlig i barnehagen. I år er vi så heldige at vi blir sponset med pølser og is av 17.mai komiteen i Løten kommune, som ønsker å nå barna med det som var tiltenkt de. Vi har tenkt at de som har lyst, kan ha med flagg på fredag. Skolegruppa vil gå i tog nedover vegen og de andre gruppene vil heie rundt. Alle gruppene får is og pølser og vil har tradisjonelle 17.mai leker. Barna er, som vanlig, ute hele dagen, så vi ønsker ikke at de skal pynte seg.
Sykling for ekornbarna: mandag og tirsdag tenker vi det er Ekornbarna sin tur til å finne frem sykkel og hjelm. Det er greit med trehjulsykkel, støttehjul eller sparkesykkel – bruk det som passer best. Det blir mer sykling senere for alle.
Nye oppmøteplasser: Noen grupper har nå hatt samme uteplass i flere uker. Vi bytter derfor oppmøteplass for noen av gruppene. Se oversikt. Vi har også to små grupper som spiser frokost i Sommerhuset fra 07.00 – 07.30. Dette står også på oversikten og er iht. veileder.
Tusen takk for tilbakemeldinger og gode innspill – kom gjerne med mer! Det setter vi pris på.
Nå ønsker jeg dere alle en riktig god helg!
Med vennlig hilsen Ane Cecilie og resten av personalet i Livensveen gårdsbarnehage.

]]>
<![CDATA[Rom for trivsel]]>Tue, 05 May 2020 17:29:01 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/rom-for-trivselDet diskuteres mye i faglige kretser om konsekvensene av åpne barnehager. Er det for tidlig å åpne? Hva slags tilbud kan barnehagene gi barna under føring av en streng smittevernsveileder? Er barnehagen bare et oppbevaringssted nå? Hva med omsorg, lek, læring og danning? Er det fremdeles en pedagogisk virksomhet?
Ja - i aller høyeste grad. Vi er heldige i Livensveen gårdsbarnehage som har store, flotte uteområder og mange fine turplasser. Vi har foreldre og ansatte som sammen finner gode løsninger for å få hverdagen til å gå opp og vi har ansvarlige voksne med barna, som ikke bare ser behovet for omsorg, men også for aktivitet, lek og læring. 
I små grupper ser vi det enkelte barnet bedre, og selv om det er en intens og arbeidskrevende hverdag for personalet, er det også verdifullt.
Vi vet ikke hvor lenge disse tiltakene skal opprettholdes, og vi er ydmyke ovenfor en sårbar situasjon hvor terskelen for å være hjemme, enten du er barn eller voksen, skal og må være lav. Vi strekker oss langt for å gi barna det de trenger og gleder oss til en hverdag med normale rammer - hvor vi vil ta med oss det beste av erfaringene vi har gjort oss - i disse koronatider.
]]>
<![CDATA[En annerledes hverdag, men endelig i gang!]]>Tue, 21 Apr 2020 10:16:17 GMThttp://livensveen.no/nyheter-fra-livensveen/en-annerledes-hverdag-men-endelig-i-gangEn barnehage skal være fylt med barn. Det skal være yrende liv, lek og aktivitet på gårdstunet i en gårdsbarnehage. Nå er vi endelig i gang igjen, etter mange uker uten barna. 
Vi er heldige i Livensveen gårdsbarnehage, som har de turmulighetene vi har. Vi har også voksne som vet hvordan vi skal bruke naturen i hverdagen. Det er ikke første gang små barn sover i hengekøye. Det er ikke første gang dype samtaler foregår med dinglende ben på et tre som har falt over ende. Det er ikke første gang vi balanserer på stokker, teller maur og rumpetroll, spikker en liten pinnemann eller spiller tre på rad på bakken i skogen med kongler og stein. 
Det er godt å være i gang igjen, både for store og små, selv om vi gjerne skulle hatt vanlig barnehagedag for alle. 
Takk til foreldre for godt samarbeid i denne perioden. Vi minner om at dere henter og bringer innenfor oppsatt tid, og at barna ikke har med egne leker hjemmenfra. Snakk med deres barneveileder dersom det er endringer. Ha en fin dag i solen!

]]>